ООО CATTLE MARKET организует аукционы по продаже телят, быков и телок. На аукцион допускается весь скот мясных и гибридных пород до 12-месячного возраста.

Телята для аукциона группируются по породе, живому весу, возрасту и качеству. Телята не продаются до аукциона, если на то нет соглашения между фермером и CATTLE MARKET.

Аукционы организованы таким образом, чтобы все фермеры могли следить за процессом продажи своих животных. Начало аукциона в 12:00, регистрация покупателей и осмотр домашнего скота по месту проведения аукциона открыт с 09:00.

Посмотреть правила аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Kurzeme

Результаты аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Vidzeme

Результаты аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Kurzeme

Результаты аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Vidzeme

Результаты аукциона

Закончен

Семинар для производителей мясного скота

SIA Cattle Market sadarbībā ar SIA Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienību organizē semināru GAĻAS LIELLOPU AUDZĒTĀJIEM. Seminārā SIA Cattle Market vadītājs Dāvis Krēziņš iepazīstinās ar Vidzemes liellopu izsoļu namu un parādīs dzīvnieku pieņemšanas procesu, kā arī stāstīs par Latvijas lomu starptautiskajā tirdzniecībā, teļu novērtēšanu un to, kā veidojas cenas liellopiem. LLKC konsultants - eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns runās par teļu piedzimšanu, aprūpi līdz 2 gadu vecumam, kā arī augšanas īpatnībām šajā laikā, ietverot gadalaiku ietekmi un ganāmpulka apsaimniekošanas praksi Latvijā. Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības ciltsdarba speciāliste Ilze Liepa iepazīstinās ar jauno zootehnisko regulu, gaļas liellopu audzēšanas programmu un tās izpildes nosacījumiem. SEMINĀRS IR BEZMAKSAS. Laipni aicināti gaļas liellopu nozarē strādājošie, kā arī visi interesenti!

Vidzeme

Закончен

Aукцион для мясного скота

Kurzeme

Результаты аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Kurzeme

Результаты аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Kurzeme

Результаты аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Kurzeme

Результаты аукциона

Закончен

Aукцион для мясного скота

Kurzeme

Результаты аукциона