LĪDZ 500

jaunlopiem vienā izsolē

KAS MĒS ESAM?

SIA CATTLE MARKET ir uzņēmums ar pieredzes bagātu, mērķtiecīgu, spējīgu un enerģisku komandu, kura ir saimniekiem draudzīga, kā arī profesionāla starptautiskajā dzīvnieku tirdzniecībā. Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir dzīvnieku labturība un veselība.

CATTLE MARKET ir daļa no Amerikā bāzētas uzņēmumu grupas, kura nodarbojās ar liellopu tirdzniecību un dzīvnieku izsolēm jau 27 gadus. Mums ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākām liellopu audzētāju biedrībām, asociācijām un to nobarošanas fermām, kā arī ar ārvalstu pircējiem Eiropā, Turcijā, Tuvajos Austrumos un Āzijā. Iepriekš minētais nodrošina Jums labākos cenas piedāvājumus par Jūsu liellopiem neatkarīgi no sezonas. Mūsu plašais sadarbības partneru loks nodrošina vienmēr konkurētspējīgas cenas izsolē un iespējami neizsolīto dzīvnieku realizāciju par iespējami augstākajām cenām.

KO MĒS DARAM?

Organizējam gaļas šķirņu un to krustojumu jaunlopu izsoles, kā arī vaislas materiāla un kaušanai paredzētu dzīvnieku realizāciju. CATTLE MARKET organizē dzīvnieku tirdzniecību starptaustikajā tirgū sākot ar ES valstīm, Turciju un Tuvajiem Austrumiem līdz pat Āzijas valstīm kā Uzbekistāna un Kazahstāna. Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt saimniekiem visaugstākās cenas, jo mūsu mērķis ir padarīt spēcīgākus mūsu piegādātājus ar katru veiksmīgu darījumu.

Earth

KĀPĒC MĒS?

Mēs, CATTLE MARKET, esam lauksaimniekiem 100% draudzīgs uzņēmums ne tikai vārdos, bet arī darbos. Tādēļ pie mums:

  • 2% komisijas maksa no pārdevējiem;
  • Maksimāla labturība Jūsu dzīvniekiem augsti kvalificēta vetārsta uzraudzībā;
  • Ātra norēķinu kārtība par pārdotajiem dzīvniekiem;
  • SIA CATTLE MARKET paziņo par pārdoto dzīvnieku cenām Jums nekavējoties pēc dzīvnieku pārdošanas ar SMS un e-pasta palīdzību, pat, ja izsole vēl nav beigusies citiem dzīvniekiem;
  • Izsoles norisei Jūs variet sekot klātienē, video tiešraidē un arhīvā mūsu mājas lapā, sadaļā Video;
  • SIA CATTLE MARKET rīko izsoles atklāti, skaidri un saprotami pārdevējiem, pircējiem un citiem interesentiem;
  • SIA CATTLE MARKET prioritāte vienmēr ir lauksaimnieki un to attīstība.

CATTLE MARKET tirdzniecības vieta ir modernākais savākšanas centrs Latvijā, tāpēc mēs esam spējīgi nodrošināt nevainojamu liellopu apriti savā uzņēmumā, pievēršot vislielāko uzmanību dzīvnieku veselībai un labturībai pirms izsoles, tās laikā un pēc tās. Tas mazina dzīvnieku stresu, tādējādi maksimāli novērsīs dzīvnieku dzīvmasas zudumus. Savākšanas centra - tirdzniecības vietas notekūdeņu sistēma un mēslu krātuve ir videi draudzīga un atbilst visiem ES normatīvajiem aktiem.