Tirgus informācija

Pēdējo liellopu izsoļu cenas pieejamas mūsu mājaslapā. Tirgus ievieš savas korekcijas cenās un ir vērojams neliels cenu kritums salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Turcijas tirgus pagājušajā nedēļā ir aizvēries jaunu importa atļauju izsniegšanā, jo Turcijas valdība vēlās, lai vietējie lauksaimnieki pārdod savus teļus ar mazāku konkurenci vietējām nobarošanas fermām. Līdz ar to ES gaļas šķirņu teļu lielākais eksporta galamērķis ir aizslēgts. Plānots, ka Turcijas tirgus sāks darboties ar Janvāra beigām. Līdz tam, ES notiks aktīva iekšējā tirdzniecība un cenas lielā produkcijas apjoma dēļ sīvi konkurēs. Galvenais darbs šajā periodā ir jauni trešo valstu tirgi, kurus mums jāapgūst un nepārtraukti jānodrošinās ar alternatīviem tirgiem.

Atpakaļ